::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

.:: ภาพข่าวกิจกรรม ::.
 
                    วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวจังหวัดแพร่ และงานมหกรรม
ของดีเมืองแพร่ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง
อ.เมือง จ.แพร่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารให้แก่พี่น้องผู้มาร่วมงานด้วย สามารถไป
เยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันที่ 7-15 มกราคม 2559

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com