::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

.:: ภาพข่าวกิจกรรม ::.
 
                    วันนี้ 9 มกราคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่และเจ้าหน้าที่ สคบ.แพร่ ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กเนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ ในงานฤดูหนาวจังหวัดแพร่และงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com