::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

.:: ภาพข่าวกิจกรรม ::.
 
                เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นายมาโนช โพธิ์เนียม (นิติกรชำนาญการ)เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ ผ่าน
รายการ “ศูนย์ดำรงธรรมไขข่าว” ซึ่งมีการออกรายการทุกวันอังคาร เวลา 18.30 น. – 19.00 น. คลื่นความถี่ 91 MHz

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com