::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ มอบหมายให้จัด
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบราคาชุดไว้ทุกข์ในเขตเทศบาลเมืองแพร่
 

                เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่
มอบหมายให้จัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของ สคบ. และ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาชุดไว้ทุกข์ในเขตเทศบาลเมือง เพื่อป้องปรามการฉวยโอกาสการขึ้นราคา
และขอความร่วมมือในการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมเพื่อให้ผู้บริโภคคือประชาชนชาวแพร่ มีส่วนร่วมในการถวายความอาลัย
การแต่งกายไว้ทุกข์ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าเป็นอย่างดี

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com