::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

 

                เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายโชคดี อมรวัฒน์) ร่วมกับคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้า
ที่ควบคุมฉลากประจำจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตามโครงการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเทศกาล
ลอยกระทง โดยทำการลงตรวจ ทั้งหมดจำนวน 4 ร้าน ดังนี้
1. ร้านแพร่ซุปเปอร์
2. ร้านเฮงไถ่
3. ร้านแพร่นิยม
4. ร้านขายของชำ (นางดาลัด สิบมาลา ผู้เป็นเจ้าของร้าน)
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า มีการจำหน่ายสินค้า (ดอกไม้เพลิง) จำนวน 2 ร้าน และสินค้า มีฉลากถูกต้อง

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com