::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐสู่การปฏิบัติ
 

                          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com