::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดแพร่ครั้งที่ 1/2560
 

                     เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดแพร่ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ให้เป็นหน่วยงานกลางในการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ต้องการค้าขายของ ตลาดทั้ง 9 ประเภท รวมทั้งทำหน้าที่ประสานการขับเคลื่อน โดยความร่วมมือในการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีอยู่ในจังหวัด โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com