::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ฯลฯ
ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
 

                  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดแพร่,ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ และปลัดอำเภอเมืองแพร่ได้ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบ
ผู้ปลอมแปลงเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อออก
จำหน่าย และจำหน่ายเกินราคา ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง จากการตรวจสอบไม่พบการจำหน่ายเข็มที่ระลึกฯ
แต่อย่างใด

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com