::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับสคบ.แพร่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่
 

                    เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สคบ.แพร่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมออก
ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม ม.9 อ.ลอง จ.แพร่ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดบู๊ทให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย พร้อมทั้งแจกเอกสาร
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com