::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี
ชาวบ้านปางมะโอได้รับความเดือดร้อนจากแนวเขตป่าไม้กับเขตปฏิรูปที่ดินที่ทับซ้อนกัน
 

                    วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสงัด ปัถวี) พร้อมคณะ ประชุมและลงพื้นที่
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี พระฐาปนพงศ์ ฐานิสสโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดปางมะโอ ร้องเรียนต่อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องจาก
ชาวบ้านปางมะโอได้รับความเดือดร้อนจากแนวเขตป่าไม้กับเขตปฏิรูปที่ดินที่ทับซ้อนกัน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
(นายโชคดี อมรวัฒน์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมดังกล่าว ณ วัดปางมะโอ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com