::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง การขอพระราชทานอาคารควบคุมน้ำและระบบส่งน้ำ
 


                    เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง การขอพระราชทานอาคารควบคุมน้ำและระบบส่งน้ำ ร่วมกับ สนง กปร./ อบต.แม่ยางฮ่อ /
ชลประทานแพร่/ ชาวบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วัดแพร่แสงเทียน อ.ร้องกวาง จ.แพร่

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com