::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการซ่อมถนนบริเวณเขตก่อสร้างทางหลวงสาย 101 ช่วงร่องกาศ-ดอนมูล
 

                            วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายบรรเจิด ดีตอ่ำ
รอง ผอ.แขวงทางหลวงแพร่ นายวัฒนา สาคร หน.สำนักงาน ปภ.จังหวัดแพร่ พ.ต.อ.ชาตรี หทยะวัฒน์ ผกก.สภ.สูงเม่น
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสูงเม่นณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 5
เพื่อประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการซ่อมถนนบริเวณ
เขตก่อสร้างทางหลวงสาย 101 ช่วงร่องกาศ-ดอนมูล ผลการประชุม สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้

1.กำหนดให้มีการเปิดหน้างาน ในระยะทางสั้น โดยให้แขวงทางหลวงประสานผู้รับจ่้างเปิดหน้างานเป็นช่วงๆละไม่เกิน 200 เมตร
2.เพิ่มป้ายเตือน ป้ายจำกัดความเร็ว และจัดให้มีแสงไฟมากเพียงพอ และติดสัญญาณไฟเตือนในบริเวณก่อนถึงจุดก่อสร้างทาง
และบริเวณเขตก่อสร้างทาง เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่รถสัญจรไปมาได้รับทราบและเพิ่มความระมัดระวัง
3.ให้นำแท่นปูนหรือแท่นกรวย มาวางปิดกั้นไม่ให้กลับรถ ตรงจุดกลับรถที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการชั่วคราว
เพื่อป้องกันปัญหารถติดและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
4.ให้แขวงทางหลวงแพร่จัดทำป้ายบอกเส้นทางเลี่ยง(เส้นทางลัดไป อ.เด่นชัย) พร้อมแผนที่ สำหรับผู้สัญจรที่ใช้รถยนต์ขนาดเล็ก
ใช้สัญจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ติดตั้งตรงบริเวณก่อนและทางแยกถนนคันคลองชลประทาน ข้างศูนย์จำหน่ายรถยนต์ฟอร์ด(ร่องกาศ)
เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหารถติดให้เบาบางลงในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
5. ช่วงเวลาเร่งด่วน ตั้งแต่ 16.00 - 18.00 น. ตำรวจภูธรอำเภอสูงเม่นจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวก
การจราจรในบริเวณที่มีการก่อสร้างเบี่ยงการจราจร
6.สัญญาการก่อสร้างสิ้นสุดวันที่ 24 ธันวาคม2561 ซึ่งแขวงทางหลวงแพร่จะเร่งรัดผู้รับเหมาดำเนินการให้เสร็จภายในกลางเดือน
พฤศจิกายน 2561 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากประชาชนผู้ใช้ถนน
7.ในส่วนของรถโดยสารประจำทาง ประสานให้สถานีขนส่งจังหวัดแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ พนักงานขับรถโดยสารได้รับทราบ
จากการใช้เส้นทางก่อสร้างดังกล่าวเพื่อระมัดระวังในการขับขี่ด้วย 8.แจ้งสื่อมวลชนทราบถึงแนวทางแก้ไขปัญหา

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com