::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562
 

                       เมื่อวันที่ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่(นายโชคดี อมรวัฒน์)
เป็นประธานในการประชุม

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com