::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่
 

                       เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม กรณีราษฎรได้รับผลกระทบ
จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ ของ บริษัท เหมืองศศิน จำกัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com