::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ออกให้บริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ กาดสามวัย อำเภอเมืองแพร่
 

                       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองแพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองแพร่ ออกให้บริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ กาดสามวัย
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com