::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
 

           วันนี้ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ และพาณิชย์จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้า
ของขวัญปีใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ร้านสมสวัสดีพาสเม้นสโตร์, ร้านเจริญสิน, ร้านท็อปเซ็นเตอร์, ห้างมาร์คโฟร์พลาซ่า
ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการปิดป้ายแสดงรายการ
สินค้า ราคา วันที่ผลิตและหมดอายุ อย่างชัดเจนพร้อมกันนี้ทางคณะตรวจสอบได้แนะนำให้ผู้ค้าหมั่นตรวจสอบฉลากและคุณภาพสินค้า
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com