::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

 

                  วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม
หารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน กรณี การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 103 ตอนร้องกวาง-แม่ยางฮ่อ
ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com