::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

 

                  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ ในการนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานได้ปฏิบัติภารกิจ ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com