::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

 

           วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่
คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมกันลงพื้นที่
ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดแพร่ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทรถยนต์ใช้แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้ประกอบธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจอง


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com