::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562
 

                             เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com