::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หารือแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียนปัญหาที่ดินทำกินบ้านสะเอียบ- ป่าเลา อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 

                             เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดแพร่, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่,ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่,
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่. ผู้แทนสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
แพร่ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมพูดคุยหารือแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียนปัญหาที่ดินทำกินบ้านสะเอียบ- ป่าเลา อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัตแพร่


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com