::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดแพร่)
 

               วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดแพร่)
ณ ห้องประชุมมเหสักข์ ขั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคแพร่


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com