::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ราษฎร ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ยื่นหนังสือ ขอความเป็นธรรมในการจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง การขออนุญาตเปิดเหมืองแร่ศศิน
 

               เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ราษฎรหมู่ที่ 8 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จำนวน 48 คน ยื่นหนังสือร้องเรียน
ต่อนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กรณี ขอความเป็นธรรมในการจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง การขออนุญาตเปิดเหมืองแร่ศศิน ในวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ วัดบ้านฮิม หมู่ที่ 5 ตำบลต้ผามอก อำเภอลอง


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com