::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ (สคบ.)
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
 

                    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ และคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ (สคบ.) ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ในเดือนมกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา หมู่ที่ 5 บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com