::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้ ผิดกฎหมายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แคม
 

              เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 13.00 น. ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่/
ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแพร่, สมาชิก อส.ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.แพร่/สมาชิก อส.อ.เมืองแพร่, เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปราบภาคเหนือ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่, ศปป.3 ภาคเหนือ,
เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พร.9 (ช่อแฮ), เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.32 (พะเยา), เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระธาตุช่อแฮ
ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้ ผิดกฎหมายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แคม ห้วยปู่ขึ่ง บ้านแม่ลัว หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแดง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com