::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้ผิดกฎหมายป่าไม้ในพื้นที่เขตรอยต่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
 

              เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่นำโดย
นายหมวดเอกพนม สมนึก ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่/สมาชิก อส.ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.แพร่/ฝ่ายปกครองอำเภอเวียงสา/สมาชิก อส.อ.เวียงสา
จ.น่าน, เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปราบภาคเหนือ, เจ้าหน้าที่ป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ
พิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่, ศปป.3 ภาคเหนือ, เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นน.13/นน.15 (น้ำสา/นาสา), เจ้าหน้าที่ตำรวจ
กก.ตชด.32 (พะเยา), ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้น่าน, เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส., เจ้าหน้าที่ชุด ปทส.ภ.จ.น่าน, เจ้าหน้าที่ตำรวจ
สภ.เวียงสา ได้บูรณาการร่วมกันตรวจสอบการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้ผิดกฎหมายป่าไม้ในพื้นที่เขตรอยต่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
- อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยได้ประสานงานเข้าตรวจสอบป่าขุนห้วยดู่ ท้องที่บ้านสะเลียมเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com