::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่
และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่
 

             วันนี้ (วันที่ 10 มีนาคม 2563) เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่
และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
(1) บริษัท ธีระเภสัช 59 จำกัด สินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่งของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงยังไม่มีหน้ากากอนามัยจำหน่ายแต่อย่างใด
(2) ร้านสมสวัสดิ์ ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1,000 ชิ้น
จำหน่ายในราคาชิ้น 2.50 บาท 1 แพค มี 4 ชิ้น ราคา 10 บาท จำหน่ายให้ประชาชน 1 แพค ต่อ 1 คน ต่อ 1 วัน โดยผู้ที่จะซื้อหน้ากาก
อนามัย ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลักมาลงทะเบียนแสดงสิทธิ์ด้วย เพื่อป้องกันการเวียนซื้อ
ไปกักตุน ซึ่งเริ่มจำหน่ายเวลา 09.30 น. และจำหน่ายหมดในเวลา 10.30 น.


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com