::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดแพร
 

              วันที่ 13 มีนาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ร้านเจแอนด์เจ อาหารสัตว์และสินค้าเบ็ดเตล็ด
ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1,000 ชิ้น
และการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยเริ่มจำหน่ายเวลา 10.00 น. และจำหน่ายหมดในเวลา 11.00 น .


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com