::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่
ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง
 

              วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 12.00 น. ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่
นำโดยนายหมวดเอกพนม สมนึก ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่, สมาชิก อส.ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.แพร่,เจ้าหน้าที่ป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่,เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พร.1 (แม่ปุง/พร.2
(แม่สอง)/พร.3 (ดอยหลวง), เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.32 (พะเยา), เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สอง ตรวจสอบ
การลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง ห้วยคันชัก ท้องที่หมู่ที่ 11 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com