::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดประจำจังหวัดแพร่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดแพร่
 

             วันที่ 17 มีนาคม 2563 สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดประจำจังหวัดแพร่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
     (1) ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาแพร่ ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจำนวน 400 ชิ้น (100 แพ็ค) โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา           10.00 น. และจำหน่ายหมดในเวลา 11.00 น.
     (2) ร้านขายยากฤษณ์เภสัช ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้น (250 แพ็ค)
          โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 13.30 น. และจำหน่ายหมดในเวลา 14.30 น.
     (3) ห้างสรรพสินค้าเจริญสิน ไฮเปอร์มาร์ท ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัย จำนวน 1,800 ชิ้น (450 แพ็ค)
          โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 15.30 น. ไปจนกว่าสินค้าจะหมด


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com