::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ร่วมกันตรวจสอบตอไม้สักที่ถูกอายัด
 

             วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 11.30 น. ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่
นำโดยนายหมวดเอกพนม สมนึก ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่, สมาชิก อส.ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.แพร่, เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.32 (พะเยา),
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4, เจ้าหน้าที่ป่าไม้ศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ ร่วมกันตรวจสอบตอไม้สักที่ถูกอายัดไว้ มาเปรียบเทียบกับ
ตอไม้ในโฉนดที่ดิน ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้
1. ตามเลขที่โฉดดังกล่าวมีการปลูกไม้สักขึ้นจริง
2. พบมีการตัดโค่นไม้สักเหลือตอ
3. ได้นำกระดาษลอกลายที่ได้ทำการทาบโคนไม้มาเปรียบกับตอไม้มีลักษณะใกล้เคียงกันกับโฉดที่ดินดังกล่าว


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com