::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ร่วมกันตรวจสอบบริเวณป่าหลังบ้านแม่ลัว
พบมีการตัดต้นไม้บริเวณกว้าง และมีการจุดเผาวัชพืช
 

            วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่
นำโดยนายหมวดเอกพนม สมนึก ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่/ฝ่ายปกครอง อ.เมืองแพร่, สมาชิก อส.ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.แพร่/สมาชิก
อส.อ.เมืองแพร่, เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.32 (พะเยา), เจ้าหน้าที่ป่าไม้ศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ/เจ้าหน้าที่ป่าไม้
ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ ร่วมกันตรวจสอบบริเวณป่าหลังบ้านแม่ลัว ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
พบมีการตัดต้นไม้บริเวณกว้าง และมีการจุดเผาวัชพืช เพื่อนำที่ดินมาใช้ประโยชน์


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com