::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมชี้แจง กรณี ร้องเรียนการขอพักชำระหนี้
กองทุนหมู่บ้าน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการโควิด-19
 

            วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมชี้แจง กรณี ร้องเรียนการขอพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้าน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการโควิด-19


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com