::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ --> ภาพข่าวกิจกรรม

ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ตรวจสอบการกระทำผิดใน พื้นที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 

                              เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ นำโดย
นายหมวดเอกพนม สมนึก ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่, สมาชิก อส.จ.แพร่, กำนันตำบลสะเอียบ, เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3
ภาคเหนือ กรมป่าไม้, เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สอง, เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.1(แม่ปุง)/ที่ พร.2 (แม่สอง)
/ที่ พร.3(ดอยหลวง),เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 4,
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษภาคเหนือ 2, เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษป่าไม้แพร่ ศูนย์ป่าไม้แพร่, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชป.2 ศปทส.ภ.5,
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สะเอียบ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.32 (พะเยา) ได้ออกลาดตระเวนและตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ หมู่ที่ 3
ตำบลสะเอียบ 3 อำเภอสอง จังหวัดแพร่


จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com