:: ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ : รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา/รับเรื่องปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการร่วม

.:: สรุปผลการดำเนินงานกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ::.
สรุปผลการดำเนินงานกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรุปผลการดำเนินงานกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินงานกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สรุปผลการดำเนินงานกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สรุปผลการดำเนินงานกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สรุปผลการดำเนินงานกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com